እኔ ስለ ጓደኛ ያሳስበኛል

እርስዎ ወይም ጓደኛዎት በግዴታ ጋብቻ ላይ ከሆኑ ወይም በግዴታ ስለማግባት የሚያሳስብዎት ሁኔታ ላይ ከሆኑ፤ እባክዎን ለዚህ እርዳታ እንደሚቀርብና ብቻዎን እንዳልሆኑም ይወቁ።

በወደፊት ሁኔታ ላይ ሊያስፈራዎትና እርግጠኛ ላለመሆን ሲችሉ፤ እንዱሁም ስለርስዎ ስሜትና ተግባራት ሊደናገሩ ይችላሉ። በዚህ ገጽ ላይ ባሉት የስልክ ቁጥሮች ላይ አንደኛውን በማነጋገር እርዳታ ማግኘት ይችላሉ።

የርስዎ እድሜ ምን ያህል ይሁን፤ ከየትም አገር ወይም ቤተሰብ ይምጡ፤ ወንድም ሆኑ ሴት ጾታ፤ ወይም ከየትም ባህላዊ ወይም ሃይማኖት ቢመጡም አንድ ሰው ከፍላጎቱ ውጭ በግዴታ ጋብቻ እንዲፈጽም ለማድረግ ማንም ሰው አይፈቀድለትም።

የግዴታ ጋብቻ ምልክቶች

እርስዎ የሚያውቁት የሆነ ሰው በግዴታ ጋብቻ ላይ ከተዘፈቀ ወይም በችግር ላይ ካለ ታዲያ ስለነሱ ሁኔታ ለማነጋገር አስቸጋሪ ሆኖ ሊያገኙት ይችላሉ። ከዚህ የሚከተሉትን ስለ ግለሰቡ አንዳንድ ነገሮች ካስታወሱ፤ ታዲያ በግዴታ ጋብቻ ውስጥ እንዳሉሊሆን ይችላል፤ ወይም ወደ ግዴታ ጋብቻ ውስጥ ለመግባት በችግር ላይ እንዳሉ ነው።

በግዴታ ጋብቻን ለይቶ ለማወቅ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል እንዲሁም በአስቸኳይ እርዳታና ምክር ሊያስፈልግዎት ይችላል።ሁልጊዜ ሰውየው ባለበት ሁኔታ ፍላጎት ወይም ባሉበት የግዴታ ጋብቻ ችግር ላይ መሥራት አስፈላጊ ሲሆን እንዲሁም ሁልጊዜ ስለ ደህንነታቸው እንክብካቤ ይደረጋል።

ድንገተኛ ማስታወቂያ

ስለሚያጋጥማቸው ድንገተኛ ማስታወቂያ ደስተኛ ላይሆኑ ይችላሉ።

ለቆ መሄድ

ከትምህርት ቤት፤ ዩኒቨርሲቲ ወይም ሥራ በቅጽፈት ለቀው ይሄዳሉ።

አለመገኘት

ከትምህርት ቤት፤ ዩኒቨርሲቲ ወይም ሥራ ቦታ ያለ ምክንያት ሳይሰጥ ለብዙ ጊዜ መራቅ።

ማምለጥ

ከቤት ውጭ ርቆ መሄድ።

ችግር መፍጠር

ለቤተሰብ ሁከት ወይም ችግር ፈጣራ ማስረጃ አለ።

ባህላዊ ልምድ

የእነሱ ታላቅ ወንድሞች ወይም እህቶች ትምህርት ቤት ከመሄድ ማቆም ወይም ከ18 ዓመት እድሜ በታች ማግባት።

በቁጥጥር ሥር መሆን

በምንም መልኩ ከቤት እንዲወጡ አይፈቀድላቸውም ወይም ብዙጊዜ ከቤተሰብ የሆነ ሰው ከነሱ ጋር አብሮ መሆን አለበት።

ጭንቀት

የጭንቀት መንፈስ፤ እራስን የመጉዳት፤ የአደገኛ እጽ ወይም አልኮሆል አላግባብ መጠቀም ስሜት ምልክትን ያሳያሉ።

መፍራት

ስለሚቀጥለው በውጭ አገር የቤተሰብ እረፍት በዓል የፍርሃት ወይም የመጨነቅ ስሜት የሚያሳድርባቸው ይመስላል።

Locker Room

The Locker Room

Close