صفحه اصلی

اگر شما در قید یک ازدواج اجباری هستید یا نگران هستید که بزور شما را وادار به ازدواج می کنند، لطفاً آگاه باشید که کمک موجود است و شما تنها نیستید. ممکن است شما هراس داشته باشید و در مورد آینده تان مطمئن نباشید، و احساسات و مسؤلیت های شما برایتان مبهم باشند. شما می توانید با تماس گرفتن به تیلفون های شماره ذیل کمک دریافت کنید.

صرفنظر از اینکه چند ساله هستید؛ از کدام کشور می آئید یا سوابق خانوادگی تان چه است؛ اینکه مرد هستید یا زن؛ یا دارای چه دین یا فرهنگ هستید – هیچکس حق ندارد که شما را خلاف میل تان وادار به ازدواج کند.

می توانید معلومات بیشتر را راجع به ازدواج اجباری از ویب سایت ذیل دانلود کنید:

  • سوالات معمول چند لسانه AGD که راجع به ازدواج اجباری پرسیده می شوند
  • ورقه معلوماتی امنیت

اگر به مشورت ضرورت دارید، می توانید به تیلفون (02) 9514 8115 زنگ بزنید یا به آدرس help@mybluesky.org.au ایمیل بفرستید و یا یک پیام را به شماره 0481 070 844 فکس کنید. اگر به یک ترجمان ضرورت دارید، ما می توانیم این خدمت را برایتان تهیه کنیم.

آیا احساس امنیت نمی کنید؟ در مواقع اضطراری یا زمانیکه شما مصدوم شده باشید، می توانید از هر تیلفون شماره سه صفر (000) را زنگ بزنید.

Banner
Locker Room

The Locker Room

Close