صفحه اصلی

اگر شما مواجه با یک ازدواج تحمیلی یا اجباری هستید یا در خصوص یک ازدواج تحمیلی یا اجباری دل نگران هستید.  بدین وسیله یادآور می شود که در این خصوص تنها نیستید و امکان کمک رسانی فراهم می باشد. ممکن است که شما درخصوص آینده مضطرب باشید و احساس ناامنی بکنید، و درارتباط با احساسات و وظایف خود حیران و سردرگم باشید. در صورت نیاز به کمک،  با شماره هایی که در این صفحه درج شده است تماس بگیرید.

در ارتباط با مسائلی از قبیل سن و سال؛ و اینکه  از کدام کشورآمده اید یا پیشنیه خانوادگی شما؛  جنسیت (مذکر یا مونث بودن) ؛ فرهنگ یا مذهب شما – هیچ کس این اجازه را ندارد که شما را مجبور کند برخلاف میل و نظرتان ازدواج کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ازدواج تحمیلی یا اجباری از مراجع زیر استفاده کنید:

  • سوالات مکرر در خصوص ازدواج اجباری یا تحمیلی به چند زبان دیگر از دپارتمان
  • بروشور درخصوص برنامه های ایمنی

در صورت نیاز به راهنمایی، با شماره (02) 9514 8115 تماس گرفته یا پیام خود را به این ایمیل help@mybluesky.org.au ارسال کنید یا اینکه پیام خود را به این شماره 0481 070 844 ارسال کنید. در صورت نیاز با همکاری یک مترجم با شما گفتگو کرده و شما را راهنمایی خواهیم کرد.

احساس امنیت نمی کنید؟ اگر حالت اضطراری رخ داده یا شما صدمه دیده اید با هر نوع تلفنی با سه صفر (000) تماس بگیرید.

Banner
Locker Room

The Locker Room

Close