ازدواج تحمیلی چیست؟

ازدواج تحمیلی چیست؟

چنانچه در یک ازدواج تحمیلی بسر می برید یا نگران آن هستید که شما را به زور وادار به ازدواج کردن کنند، لطفاً بدانید که کمک موجود می باشد و شما تنها نیستید. شما ممکن است ترس داشته باشید و نسبت به آینده خود نامطمئن باشید. ممکن است در مورد احساسات و وظایف خود احساس سردرگمی کنید و ندانید چه کاری را باید انجام دهید. شما می توانید با یکی از شماره های موجود در این صفحه برای دریافت کمک یا حمایت تماس بگیرید.

ازدواج تحمیلی زمانی است که یک فرد ازدواج می کند بدون آنکه آزادانه و کاملا به ازدواج کردن رضایت داده باشد. این ممکن است به این دلیل باشد که ماهیت و تأثیرات مراسم ازدواج را درک نکرده است یا به زور وادار شده، مورد تهدید قرار گرفته یا فریب خورده است، چرا که تحت فشار روحی از خانواده، تهدیدها به آسیب جسمانی یا آسیب جسمانی واقعی، یا گول خوردن برای ازدواج با فردی قرار گرفته است. چنانچه در زمان ازدواج کردن، فرد زیر 16 سال سن داشته باشد، معمولا در نظر گرفته می شود که قادر به رضایت دادن آزادانه یا کامل به ازدواج نمی باشد. این نوع ازدواج می تواند تأثیرات منفی بلندمدت بر افراد و خانواده ها بگذارد و در استرالیا خلاف قانون است.


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین در استرالیا، اینجا را کلیک کنید

در مارس 2013، قانونی به مرحله اجرا گذاشته شد که ازدواج تحمیلی را در استرالیا غیرقانونی کرد. وادار کردن فردی به ورود به ازدواجی تحمیلی یا مشارکت داشتن در ازدواجی تحمیلی (مگر آنکه شما قربانی آن باشید) یک جرم می باشد. این قانون در بخش 270 آیین نامه قوانین جزایی کامونولث 1995 گنجانده شده است. ارتکاب این جرائم مشمول حداکثر 7 سال زندان، یا 9 سال زندان برای جرمی وخیمتر می شود، که شامل به زور وادار کردن فردی زیر 18 سال به ازدواج کردن یا به زور وادار کردن فردی دارای ناتوانی یا معلولیت به ازدواج کردن می شود. اگر فردی در هماهنگی خارج کردن کودکی زیر سن 18 سال از استرالیا جهت ازدواج کردن مشارکت داشته باشد، می تواند مشمول حداکثر 25 سال زندان شود.


چنانچه در ازدواجی تحمیلی بسر می برید

… یا نگران آن هستید که شما را به زور وادار به ازدواج کردن کنند، لطفاً بدانید که کمک موجود می باشد و شما تنها نیستید. شما ممکن است ترس داشته باشید و نسبت به آینده خود نامطمئن باشید. ممکن است در مورد احساسات و وظایف خود احساس سردرگمی کنید و ندانید چه کاری را باید انجام دهید. شما می توانید با یکی از شماره های موجود در این صفحه برای دریافت کمک یا حمایت تماس بگیرید.

نمونه هایی از ازدواج های تحمیلی

”دختری 17 ساله یک دوست پسر دارد ولی والدین او به او می گویند دیگر نباید آن پسر را ببیند و باید با فردی دیگر ازدواج کند. به او گفته اند که اگر با ازدواج کردن با فرد دیگر موافقت نکند، به او آسیب می رسانند. اگر این دختر از ترس آسیب دیدن ازدواج کند، این یک ازدواج تحمیلی است.“

نمونه هایی از ازدواج های تحمیلی

”به دختری 15 ساله گفته می شود که طی تعطیلات مدرسه به مسافرت خانوادگی می رود. وقتی او و خانواده اش وارد کشوری در خارج از استرالیا می شوند، به او گفته می شود باید با پسرعمه اش ازدواج کند. به او گفته می شود که اگر با ازدواج کردن موافقت نکند، به او اجازه نخواهند داد به استرالیا بازگردد. چنانچه او ازدواج کند، این یک ازدواج تحمیلی است.“

نمونه هایی از ازدواج های تحمیلی

”مردی 19 ساله به خانواده اش می گوید که همجنس گرا است. چند هفته بعد، خانواده او به او می گویند که باید با دختر جوانی در جامعه محلی که سال ها او را می شناخته است ازدواج کند. آنها ازدواج می کنند چرا که به او گفته اند اگر ازدواج نکند باعث آبروریزی خانواده می شود و مادربزرگش ممکن است سکته قلبی کند. این یک ازدواج تحمیلی است.“

ازدواج سنتی یا توافقی چیست؟

در برخی از خانواده ها، ازدواج ها توافقی است. زوجین توسط عضوی از خانواده یا فردی دیگر به هم معرفی می شوند. هر یک از زوجین می توانند آزادانه انتخاب کنند که آیا می خواهند ازدواج کنند یا خیر و خانواده های آنها بدون هیچگونه پی آمدی گزینه آنها را قبول می کنند. ازدواج های سنتی یا توافقی در استرالیا برای افراد بالای 18 سال قانونی است چرا که زوجین تنها زمانی ازدواج می کنند که هر دو آزادانه انتخاب کنند با یک دیگر ازدواج کنند.

حتی اگر زوجین در ابتدا با ازدواج کردن موافقت کرده باشند، ازدواج سنتی با توافقی می تواند به ازدواجی تحمیلی تغییر پیدا کند، به خصوص اگر یک یا هر دو زوجین مورد تهدید قرار گرفته، گول خورده یا برای موافقت کردن با ازدواج تحت فشار قرار گرفته باشند. فرد ممکن است برای مخالفت کردن با ازدواج احساس درماندگی کند. در این زمان، دیگر رضایت کامل و آزادانه نمی دهد و ازدواج تبدیل به ازدواجی تحمیلی می شود.

برای نمونه ای از ازدواج سنتی یا توافقی اینجا را کلیک کنید

فردی 19 ساله توسط عضوی از خانواده، یک دوست یا شخصی ثالث به یک شریک احتمالی ازدواج معرفی می شود. این فرد می تواند انتخاب کند که برای ازدواج کردن بگوید “بله” یا “خیر”. چنانچه تصمیم بگیرد برای ازدواج کردن “خیر” بگوید، ازدواج به سادگی صورت نمی گیرد. چنانچه تصمیم بگیرد برای ازدواج کردن “بله” بگوید، با رضایت کامل و آزادانه، آنگاه ازدواج صورت می گیرد. رضایت کامل و آزادانه او به این معنی است که مورد تهدید قرار نگرفته، گول نخورده است یا برای گفتن “بله” تحت فشار قرار نگرفته است.

Banner

ایمنی به هنگام استفاده از کامپیوتر و تلفن

اطمینان حاصل کنید که در جایی امن هستید و از تلفن یا کامپیوتری ایمن استفاده می کنید تا مورد تعقیب یا ردیابی قرار نگیرید. چنانچه نگران ایمنی خود هستید، می توانید تلفن موبایل دوست خود را قرض بگیرید یا از کامپیوتری در یک کتابخانه عمومی یا مرکز جامعه محلی استفاده کنید.

چنانچه می خواهید سریع از این وب سایت خارج شوید، بر کلید “exit website” واقع در گوشه سمت راست بالا این صفحه کلیک کنید. این سریعاً شما را به یک صفحه جستجوی خالی گوگل می برد ولی این کار سابقه مرورگر شما را پاک نمی کند.

Locker Room

The Locker Room

Close