من در مورد یک دوستم نگران ھستم

اگر شما یا یک دوست تان در قید یک ازدواج اجباری قرار دارید یا نگران هستید که شما وادار به ازدواج خواهید شد، لطفاً آگاه باشید که کمک موجود است و شما تنها نیستید.

ممکن است شما در هراس بوده و راجع به زندگی آینده تان مردد باشید. همچنان ممکن است راجع به احساسات و وظایف تان گیج باشید و ندانید که در قدم بعدی چکار باید بکنید. برای دریافت کمک و حمایت، می توانید با یکی از شماره های تیلفون مندرج این ورق تماس بگیرید.

صرفنظر از سن؛ کشور اصلی یا سابقه خانوادگی، اینکه مرد هستید یا زن؛ یا وابستگی فرهنگی یا دینی تان – هیچکس حق ندارد شما را خلاف میل تان وادار به ازدواج نماید.

علایم ازدواج اجباری

اگر یکی از آشنایان شما در قید و یا در معرض خطر وادار شدن به ازدواج اجباری قرار دارد، ایشان ممکن است نتوانند براحتی راجع به وضعیت شان صحبت نمایند. اگر علایم ذیل را در وضعیت یک شخص مشاهده می کنید، پس این امر می تواند یک علامه ازدواج اجباری باشد، یا در معرض خطر وادار شدن به یک ازدواج اجباری قرار دارد.

تشخیص دادن علایم ازدواج اجباری می تواند یک امر مشکل باشد و شما باید به زودترین فرصت ممکنه کمک و مشورت بخواهید. مهم است که شما همیشه منافع علیای شخص قربانی و یا شخص در معرض خطر ازدواج قربانی را مد نظر بگیرید، و همیشه مواظب مصؤنیت ایشان و خودتان باشید.

اعلان غیرمنتظره

ییک اعلان غیرمنتظره مبنی بر نامزد شدن یک فرد که زیاد خوشحال بنظر نرسد.

عزیمت

یک فرد مکتب، پوهنتون یا کار را بطور غیرمنتظره ترک کند.

غیرحاضری

یک فرد برای مدت طولانی از مکتب، پوهنتون یا کار بدون دلیل غیرحاضری کند.

فرار

یک فرد از خانه فرار نماید.

بدرفتاری

علایمی مبنی بر خشونت یا بدرفتاری خانوادگی موجود باشد.

رسم و رواج

برادران یا خواهران یک فرد مکتب رفتن را توقف دهند یا زیر سن 18 ازدواج نمایند.

نظربند

یک فرد اجازه نداشته باشد که تنها بیرون رود یا معمولاً یک عضو دیگر خانواده وی را همراهی نماید.

افسرده

علایم افسردگی، خودزنی، سؤاستفاده از مواد مخدر یا الکول در یک فرد نمایان باشد.

هراسان

یک فرد در مورد سفر خانوادگی به خارج از آسترالیا هراسان یا عصبی بنظر برسد.

Locker Room

The Locker Room

Close